Taal / Language
Innercities
Home  |  Visie  |  Over Innercities  |  Projecten  |  Opdrachtgevers  |  Contact
Visie
Fascinerend
Binnensteden....fascinerende plekken in de wereld, waar alles vanzelf lijkt te gebeuren, maar waar niets zonder reden plaats vindt. Het is keer op keer bewonderingswaardig om te zien hoe op een paar vierkante kilometer in het hart van een stad het leven op kleine schaal zichtbaar is: 24 uur per dag, 7 dagen in de week wonen, werken, winkelen, recreeren, verblijven, parkeren, reizen honderden, soms duizenden mensen op die ene plek, die een grote aantrekkingskracht heeft op velen.

Lusten en lasten
Ook de keerzijde wordt juist op deze plaats zichtbaar: een onprettige beleving van de ruimte, onveiligheid, leegstand, criminaliteit, zwerfvuil, jongerenoverlast, asociaal gedrag, alcohol- of drugsverslaafden, dak- en thuislozen horen in veel gevallen ook bij deze locaties. Zijn lusten en lasten dan altijd aan elkaar verbonden?

Samen ontwikkelen en beheren 
Het ontwikkelen of beter laten functioneren van dit soort plekken gaat niet vanzelf. Vele tientallen organisaties en personen zijn dagelijks in de weer om onze ‘inner cities’ voor iedereen een prettige plek te laten zijn. In sommige gevallen, zoals bij de bouw van een nieuw stadshart, gebeurt dat al vanaf de tekentafel door stedenbouwkundigen, verkeerskundigen en planologen. In andere gevallen, zoals bij herontwikkeling van stationsgebieden, kunnen weer andere spelers aan zet zijn, zoals vervoerder en stationseigenaar NS, spoorbeheerder ProRail, ontwikkelaars en lokale initiatiefnemers. En wanneer leefbaarheid en openbare orde onder druk staan, zoals bij sommige oude stadswijken, zijn vaak weer anderen volop actief: beleggers, corporaties, welzijnsinstellingen, bewoners, jongerenwerk, politie, justitie.
  Meatpacking District by Wout Ritzema

Gemeenschappelijke waarden
Hoe noodzakelijk ook, deze samenwerking gaat niet altijd vanzelf. Gezien de belangen en behoeftes om goed functionerende plaatsen te maken, is publiek-private samenwerking in de meeste gevallen een must, maar ook een moeilijkheid. De praktijk leert dat het hebben van een gezamenlijke visie op een goed functionerende plek een belangrijke voorwaarde van succes is. Maar hoe kom je tot een gezamenlijke visie, en gemeenschappelijke doelstellingen als er zoveel belangen zijn? Innercities werkt vanuit gemeenschappelijke waarden die partijen aan elkaar binden.

Geen hard zonder zacht
Er zijn daarnaast vele mogelijkheden om complexe publieke locaties goed te laten functioneren. Sommigen pakken de ‘hardware’ aan van functies, entrees, voorpleinen, gebouwen, pleinen, voorzieningen om daarmee een nieuw elan te creëren. Anderen pakken de ‘software‘ aan door te focussen op gedragsverandering van de veroorzakers van de problemen. In een enkele situatie zien we dat er een combinatie wordt gezocht van hard en zacht, een benadering waar Innercities erg in gelooft: Geen hard zonder zacht, geen fysieke zonder sociale vernieuwing, geen ruimtelijke verbetering zonder organisatorische en beheermaatregelen, geen handhaving zonder preventie, geen beleidswijziging zonder gedragsverandering.

Eerst wederzijds begrip...
Maar ook dat blijkt geen vanzelfsprekend proces te zijn, integendeel. In de samenwerking tussen betrokken partijen worden nog wel eens verschillende ‘talen gesproken’ en is wederzijds begrip voor elkaars werkwijze soms gering. Innercities ziet dat een onafhankelijke ‘linking pin’ in veel gevallen uitkomst kan bieden om partijen en personen resultaatgericht te laten samenwerken.

...dan verbinden
Innercities richt zich in het bijzonder op het behalen van maatschappelijke doelstellingen. Zij doet dat door haar grootste kracht in te zetten: Verbinden. Innercities is graag de verbindende schakel tussen personen en partijen, tussen ambtenaren en politiek, tussen publiek en privaat, tussen aanbod en vraag, tussen onmogelijk en mogelijk, tussen vraagstuk en oplossing, tussen onveilig en veilig, tussen onprettig en prettig, tussen negatief en positief, tussen rechtlijnig en circulair, tussen onoverzichtelijk en gestructureerd, tussen geleidelijk en versneld, tussen stuurloos en richtinggevend.

Kortom
Kortom, samenwerken aan een prettig, duurzaam, veilig, leefbaar gebied moet, maar het gaat niet vanzelf. Samen werken aan gemeenschappelijke visie en strategie en aan het behalen van gedragen resultaten kan een impuls krijgen door een onafhankelijke proces manager in te schakelen, die geen enkel belang nastreeft, behalve het gemeenschappelijke belang en de parallelle waarden waarin partijen zich kunnen vinden.Innercities - English